Dobry start w przyszłość

01.10.2018 - 31.03.2020

Projekt ma na celu

Dobry start w przyszłość

  Projekt „Dobry start w przyszłość” ma na celu podniesienie aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 90 os. młodych (54 kobiet oraz 36 mężczyzn), biernych zawodowo oraz pracujących na krótkoterminowe umowy (w tym um. cywilnoprawne, tzw. ubodzy pracujący), w tym os. z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną do dn. 31.03.2020r.

Nasza lokalizacja